Wednesday, 11 January 2012

Sunghee, 32 - Muốn gặp gỡ?

Posted on 22:41 by nxt

Sunghee, 32 - Muốn gặp gỡ?


Sunghee, 32, Hà Nội
Muốn để hẹn hò với một chàng trai, 26-40

 
Và nhiều người hơn để hẹn hò trong vùng của bạn:


Cảm ơn,
Đội Badoo

P.S: Để được an toàn, không cung cấp thông tin cá nhân đến người khác!

Đây là hộp thư chỉ dành cho việc gởi tin nhắn. Việc trả lời tin nhắn này thì không được theo dõi hay hồi âm. Bạn đã nhận được tin nhắn này như là một người sử dụng Badoo đã đăng ký, để kiểm soát những email mà bạn nhận vui lòng thay đổi thiết lập của bạn.

No Response to "Sunghee, 32 - Muốn gặp gỡ?"

Leave A Reply