Sunday, 22 January 2012

Viet Dung mentioned you on Facebook

Posted on 01:38 by nxt

facebook
Viet Dung mentioned you in a comment.
Dung đã viết: "Long Li, Huy Hop Vu, Duong Pham, Hai Nguyen An, Lê Mạnh Lâm, Trung Black, Nông Công Tử, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thái"
Trả lời email này để đã bình luận về liên kết này.
Xem Bình luận
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc ngưng việc dùng email để đề nghị kết nối bạn bè, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký
Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Viet Dung mentioned you on Facebook"

Leave A Reply