Wednesday, 11 January 2012

Vũ Hải Yến mentioned you on Facebook

Posted on 19:15 by nxt

facebook
Xin chào Nông,
Vũ Hải Yến đã nhắc đến bạn trong a comment.

Vũ đã viết: "her...Nông Công Tử cùng huyện vs e :l"

Xem chuỗi bình luận

Trả lời email này để bình luận ảnh này.
Trân trọng cảm ơn!
Nhóm Phát Triển Facebook
Xem Bình luận
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận các email này từ Facebook trong tương lai, vui lòng đi theo liên kết bên dưới để hủy đăng ký. http://www.facebook.com/o.php?k=8a4676&u=100001442524203&mid=5784d6dG5af366756c2bGa1b13bGb7 Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Vũ Hải Yến mentioned you on Facebook"

Leave A Reply