Monday, 6 February 2012

Chi tiết tài khoản : Gia Bao tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam

Posted on 00:36 by nxt

Chào Administrator,

Một tài khoản mới vừa được đăng ký tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam.
Email này bao gồm thông tin chi tiết:

Name - Gia Bao
e-mail - baodiaoc2011@yahoo.com.vn
Username - baodiaoc2011@yahoo.com.vn

Đừng làm gì cả vì email này được tạo tự động và chỉ dành cho việc đưa thông tin.

No Response to "Chi tiết tài khoản : Gia Bao tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam"

Leave A Reply