Wednesday, 1 February 2012

Chi tiết tài khoản : truong cong tin tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam

Posted on 20:47 by nxt

Chào Administrator,

Một tài khoản mới vừa được đăng ký tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam.
Email này bao gồm thông tin chi tiết:

Name - truong cong tin
e-mail - tin.greatbear@gmail.com
Username - tin.greatbear@gmail.com

Đừng làm gì cả vì email này được tạo tự động và chỉ dành cho việc đưa thông tin.

No Response to "Chi tiết tài khoản : truong cong tin tại Buôn nhà đất.Net | Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam"

Leave A Reply