Monday, 6 February 2012

Cho thue nha gan pho nha tho - ly quoc su / house for rent

Posted on 05:12 by nxt

Can cho thue nha lam cua hang tren pho Ly Quoc Su. Nha 04 tang, TDT
190m2, tang 1 DT 33.5m2. Nha mat pho va mot mat ngo (nha goc). Vi tri
dep tien kinh doanh thoi trang, hoac dich vu, hang luu niem cho nguoi
nuoc ngoai. cho thue gia 50 trieu xem anh nha tai :

www.batdongsanvina.com
-------------------------------------------------------------------

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã được đăng ký vào nhóm Google Groups "SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ONLINE".
Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến Sanbatdongsan_online@googlegroups.com.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi email tới Sanbatdongsan_online+unsubscribe@googlegroups.com.
Để biết tùy chọn khác, hãy truy cập nhóm này tại http://groups.google.com/group/Sanbatdongsan_online?hl=vi.

No Response to "Cho thue nha gan pho nha tho - ly quoc su / house for rent"

Leave A Reply