Sunday, 5 February 2012

D/Đàn MôiGiới ĐịaỐc Cần đổ khoảng 15.000 m3 phế thải xây dựng

Posted on 01:08 by nxt

- Tôi có công trình cao tầng đang phá rỡ, khối lượng bê tông, gạch vỡ vào khoảng 15.000 m3.
-  Anh chị em có thông tin về mặt bằng đang cần san lấp xin thông báo, chúng ta cùng hợp tác.
 
Trân trọng!
Sơn - ĐT: 0989628881

--
Diễn Đàn Môi Giới Địa ốc
 
Website Click here!: http://groups.google.com/group/diaocsao/topics?hl=vi_US

No Response to "D/Đàn MôiGiới ĐịaỐc Cần đổ khoảng 15.000 m3 phế thải xây dựng"

Leave A Reply