Thursday, 2 February 2012

Nàng Ngốc mentioned you on Facebook

Posted on 01:57 by nxt

facebook
Nàng Ngốc đã đề cập đến bạn trong một bình luận.
Nàng đã viết: "Nông Công Tử ko nên tham lam . tựa thôi là cũng đủ rồi . haha :))
Tân Gà hàng Vn mới càng sợ đấy :)) . giờ toàn hàng Vn chất lượng Hồ Cẩm Đào thôi :)"
Trả lời email này để đã bình luận về trạng thái này.
Xem Bình luận
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc ngưng việc dùng email để đề nghị kết nối bạn bè, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký
Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Nàng Ngốc mentioned you on Facebook"

Leave A Reply