Wednesday, 1 February 2012

Xoan Thuong mentioned you on Facebook

Posted on 18:54 by nxt

facebook
Xoan Thuong đã đề cập đến bạn trong một bình luận.
Xoan đã viết: "Nông Công Tử: sai ý tớ rồi"
Trả lời email này để đã bình luận về trạng thái này.
Xem Bình luận
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc ngưng việc dùng email để đề nghị kết nối bạn bè, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký
Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Xoan Thuong mentioned you on Facebook"

Leave A Reply