Wednesday, 1 February 2012

Xoan Thuong mentioned you on Facebook

Posted on 19:14 by nxt

facebook
Xoan Thuong đã đề cập đến bạn trong một bình luận.
Xoan đã viết: "Tú Tài Tử: thế ah. tình hình kinh tế có khá hơn và tình hình chi tiêu cũng khá hơn. nó tỉ lệ thuận với nhau cho nên tình hình tiền trong túi vẫn không có gì thay đổi. nếu như ta thay đổi phần chi tiêu cho hợp lí thì ắt sẽ có thay đổi. mà ko biết bao giờ mới thay đổi cách chi tiêu của mình đây. ^^
Nông Công Tử: hok :)"
Trả lời email này để đã bình luận về trạng thái này.
Xem Bình luận
Tin nhắn này đã được gửi tới buonnhadat@att.net. Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc ngưng việc dùng email để đề nghị kết nối bạn bè, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký
Facebook, Inc. Attention: Department 415 P.O Box 10005 Palo Alto CA 94303

No Response to "Xoan Thuong mentioned you on Facebook"

Leave A Reply